"Discover Cooking, Discuss Life."

Go Back   Discuss Cooking - Cooking Forums > Recipes & Ingredients > Fish & Seafood
Click Here to Login
Reply
 
Thread Tools Display Modes
 
Old 06-05-2005, 01:26 PM   #1
Assistant Cook
 
Mary's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Posts: 14
Recipe: Pangat?

Has anyone know how to make pangat?

Mary is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2005, 02:31 PM   #2
Sous Chef
 
IcyMist's Avatar
 
Join Date: May 2005
Location: Florida
Posts: 682
From what I read Pangat is a way of cooking fish, with little water, with or without a souring agent. Could not find a recipe and the closest I got was this. I think, but can't be sure.


At m YtSt t

Httjtv dtftPv YtItTt
btVTett lttdttuMtG YtuflUtTtvXtlttf MtitSttHttSttKett YtTtv btVgett AtmTt. AtMtKett 'NtOYtO'Kett it itItittXt etIttTt MtitSttKett YtItTtv Jtttett it TettlttPv dttGht ith GtRtett GStttmv afltV Xttmv. YtfTt MtXett GthKett dtftPv YtItTtydtWet EG jttXt mtTtv. Ttv Gjtv?
YtMtt-AKtt, dtIt Gtet AtuSt ltSttjtv uXtItQvTt Alt uitWtv Yttf YtQgettXtTtf MtitSttKett YtItTtvKtv ItQbtQ CQ. btlttett tGQv XttvVtf YttO, dttIt OGtett YttO it ltdttf KttfIt Alt. KttfIttitf KttVvKtv TttO, ittOt, Tttbett-cttQv dttQv MttTt. TttOtcttitTtv ltfHt dtumfYtyKtv ftItthv fHtv MttB. dtHet YttmSettKett TttOtcttitTtv atYttXttKtv ltMttitO mtB. ltittultG CVbtettKtt ItWt Vfith tIt. ltXtBitf ltItvTt lts mtB. KttVvKett ltdtettKtt dtVltt qtGtjt ittTttitfSt CMthXt OtGTt Alt.
YtKtYtFittttKtt btTt Alt. TttOtTt QtitvGQ dtvP, wbt, KtOSett, Gtwjtubtfv, TettHttv ctMtv, YttYtQ, GQett, ItimgettKtv Htvf Ttf CMtitvGQ btOtOtKtv uYtithv WtdtG cttMtv, AhKtv YttTth cttMtv, QtwhbettKtv Clth, dtWetcttItv YttRett cttTttKtv dtV, Tettitf Jt lttWt itfSt it TtYt, TettKett UttQ itfKett bttMtt dtltt cttTttKtv dtV uVlt. TettKett itfKett bttMtt dtD , ltjtvTt YtfStYtthv it Tettitf lttMtGTtYttKtv Wttf Alt. bttMtt Gjtfv uMtbtvKt itR ittR MttTt. tvHtQ, bttltVv, IttbtMttdt ettlttfHt YtVtUt ittOtdtWet JttXt Tett ittOt TttOtTt CMtiett bttMtt AltTt. EGt YtVtUttKtv Ktit Vltett YtVtUttTt udtlthv MttD Xtet dmStXt EGt KttVvKett ittOvTt GjtftKt YttStv Pit Alt. etMtdttXttXtv 'itVXtv Gith JtTtt' Ktv ltrittTt Gv Gv ltit AuTtUtv Tett AtittMttTt AtittMt udthitvTt. GStvTtfv HtQt ltftTt jtG dmStTt it MtitSttt ltsittTt mtB. XtDittfv lttQt Xtltgett ItumStv XtUtv lttitfTt ittRtett etTt. TettKett AtbttQtitf dtthgett ltittultG atKett ItMtettXtv ittTttitfSttTt AuWtG qtlttTtt etB. Attm GfGsXt ittRYt mtB. TtYTtvKtv RGf VTt etMtdttXttXtt 'AtVtTtt ltHtv ctit' Alt AtujtittV VTt AuTtUtv CPTt. jtMttfKett HttvTt MttMtdt AUtfv AltTt. TtFFetttQtXtt OGXt dtHtjtvlttPv ltMtgett YttXtVtXttTtXt uitQtKtv YttXt, KtXtt, GtTt, ltYttfv, Gjtf, ItGV, uGlt Httbtf, itIt, MttetYtotv itVtQt, GlTtfv, ItMttKtv YttXt BTettVv itlTtYttltXt uitQt btXtuitt MttB it ittdtGtvlttPv AuTtUtv dtQYttTtv MttItt YtGQTt.


cttfTtvet AtmtftTt ktQflt dmStMt IttQ, AtbtO, uTtHtO, GQ , HttfO AtuSt TtfO ett KtityXtt dtmTit dttot, AuTt udtfKtv HttB Tettt dthiettWtv, ATtv IttQ HttB Tettt dtWtdtm bttWtt. AuTt AtbtO Httggettlt HttGt. ujth HttB Ttt Athjtv, ltlTt mtTtt. ettTt GtStTettmv KtitvKtt ATtvfG Gt Othtitt, m lttuItTt Atm. Mtlt KtitvKt uituitWt qtGtf TtltKt cttMet, ctet, Kttket, it Ytet Alt HttYtVtUttKt itItzGfSt. cttMet dmStMt cttTt, Qth, cttMett, ctet YtVtUttTt KtitSt GsXt HttSettKt-dmStMt cttGfv, Ytthv m YtVtUt dttQTttTt. dmStMt YtKttdtTt, KtOStv, tStKtv ettlttfHt KttOXt HttSettKt YtVtUt. Kttket dmStMt KttHtXt HttSettKt, Ttf uYtSettKt YtVtUt dmStMt Ytet. YtXmt m YtVtUt PftuitG ndttTt HttSettbtmv AtYtSt btfKt Attmv AtmtTt. lttdttftKett "dttXtlttgmtltt"Tt YtVtUt ittRSettKtt ndt lttuItTtt Atm. ltitqtUtdt lttWtt cttTt, TettXtTtf tvftWtXt dmStMt VWt-lttHtf JttXt Gt cttTt AtuSt Tettitf lttMtG TtYt. XtTtf ndttG etTtt-ah AtuSt AtbtO-IttQ YtVtUttKtt, dtIt itItitIthv Ytet TettlttbtTt ujtHtufStv, Jt Vmv ettlttfHt YtVtUt ltittTt jtitOv TttG. bttWV ucttXtt GtStTett ndttXt At ittRSettTt At, ettKt itStXt BTltIt ettXt G Atm. ltit qtUtdt IttTtdt btWVtXtv dttXetTtt uVgett AtP YtettYtGv EG VSettTt At. TettXtTtf MtitTttXtt ltittTt AtWtv AtgettKt VtXt TtGQ it wGuKtTt dtvP uV. dtIt cttTt, Tettitf itfSttKt YttStv it lttMtG TtYt ittRSettTt At. BTtf YtVtUt, ah, TtYt, lttHtf VSettTt At. MtitTttXtt lttbtTt UtQ YttStv wGitt GtdtO YttStv, TttG, Atbtv mtTt. MtitTttXtt littV AtuSt AtftIet ett VtXmv IttkOKtt uitKttf GfSt AtitjetG dttXt MttB. dmStXtKt udtTtt mtftitf ctf uVt AtRhTtt. IttTtdt btWVtXtv AtYtgett uctt udtTttmtf lttuItTtt Atm. Mtt uVitlttTtXt VtXtVt MtitTtt, Ttt ttXtv, btWVittXt dttXtt MttB. ItmlUttXt uVitlttTtXt VtXtVt aFTt 32 Jttlt HttitTt, dmStMt Ttt AtYtv GTtiet CTlttmtXt Yttf YttQ jtGTtt Altt ltdtMt mtTtt. dtmtcttfTttTt udtTttmtftdth ltmt IttkOv qttYTt mtTtt Alt dmO Atm. Tett dmStMt AtftIet, Atetket, bt, ltHt, uXtGtYt ltTtTtv it HttVtQ dmStXt tGwXtVt Xt mtSt. MtitTttXtt uKttittv qtauTt Alttitv ettGQmv GOtt mtTtt. ltfHt fItltItTtv lttWt TttO, TettcttitTtv TtitRvKt ltVf ftItthv, CVbttvKtt JtdtJtdttO AtuSt YtVtUttKtt ltittlt ettdth ctG Ktthitv Xttmv TtfKt Xtit. YtSt ett ltittKtt AtlittV EGOtXt JtSettTt Gtmv ItdtTt XtltTt lttbtTt udtotdtQhv, YtYttmSt Alt Ttf AuWtGKt btf.

MtitSttYtitz dmSttetKt jtG

itVXtv Gith JtTtt, Xttdt Jett tvmfvKt
ltmMt mitXt mtTt, Xttdt JtTtt aGtKt
MtvitXt Gfv uMtuitTitt, At m YtSt t
CVf ctfSt Xttm, MttStvMt ett Gdt
ltvTttGtTt ldtfSt, MtetMtet ftdt, YttitTtv YtTtet, mfmf dtmtVit


ttYtStdt tmuit: ttIXtt tSttmTtdt
titTtXt ItTtietdt tGdt ltdttuWtXtt
AUt- ttTtXt At m At EHttVett ltdtvWtqtdttSt, ttKett etttdtWet Atdmv AYtSt GfTtt. ttKettKt AIXtvTt, ttKtvKt mv AtmTtv VTtt. mv AtmTtv tttKt YttmtKtTt, it m dttot MtitSt XtltXt, ttKtKt Gdt Atm, AtuSt ettdth lttttTt tKt ltdttWttXt YttitTt.

cttMtXt Glt Jettit
IcyMist is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2005, 06:28 PM   #3
Master Chef
 
texasgirl's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: North Texas
Posts: 9,497
ummm...OK you.....huh?
texasgirl is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2005, 05:13 AM   #4
Head Chef
 
Join Date: Sep 2004
Location: USA,Florida
Posts: 2,417
What did you say???
__________________
I can resist anything, but temptation. Oscar Wilde
lyndalou is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2005, 03:24 PM   #5
Executive Chef
 
Join Date: Oct 2004
Posts: 4,356
Umm Site Helper here, please.
mish is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2005, 04:26 PM   #6
Sous Chef
 
Join Date: Sep 2004
Location: Midwest
Posts: 874
Well, the name of the dish attracted me, but I think the recipe is putting me off, a bit.
velochic is offline   Reply With Quote
Reply

Tags
None

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off
All times are GMT -5. The time now is 08:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.